ฝาก-ถอน ไม่มีค่าคอมมิชชั่น

ดำเนินคำสั่งซื้อขาย

สเปรดต่ำมาก

เราไม่ใช่ทีมงาน Exness

แต่เราคือ IB เท่านั้น