method

การเช็คข่าวเศรษฐกิจของประเทศที่เกี่ยวข้องกับคู่เงินที่เราเทรด ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อย หากเราดูข่าวควบคู่ไปกับการใช้เทคนิคอลในการเทรด จะช่วยให้เราเทรดได้แม่นยำมากขึ้น...

Read More