Daylight Saving Time โซนยุโรป

 

Daylight Saving Time หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Summer Time เป็นการปรับเปลี่ยนเวลาในช่วงฤดูร้อน และมีชื่อเรียกในภาษาไทยว่า “เวลาออมแสง” ค่ะ

โดยปกติการขึ้น-ลง ของดวงอาทิตย์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและส่งผลกระทบต่อระยะเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน โดยเฉพาะในประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปและอเมริกา

ในช่วงฤดูร้อนพระอาทิตย์ส่องแสงตลอดวันและกินเวลายาวนานมาก เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และเพื่อเป็นลดการใช้พลังงานในช่วงเวลากลางคืนเพราะยังมีแสงสว่างให้ได้ใช้จากดวงอาทิตย์ จึงทำให้เกิดการประหยัดไฟฟ้า ดังนั้นจึงมีการปรับนาฬิกาหรือการปรับเปลี่ยนเวลาให้เดินหน้า 1 ชั่วโมง หรือเรียกกันง่าย ๆ ว่า ปรับให้เวลาเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง นั่นเองค่ะ โดยการปรับเปลี่ยนเวลาจะเป็นในช่วงฤดร้อนเท่านั้น ซึ่งเป็นระยะเวลานาน 7 เดือนกว่า และจะมีการปรับเวลากลับคืนอีกครั้งในฤดูใบไม้ร่วง เพื่อให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์แสงแดดธรรมชาติ… ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

โดย การปรับเวลาตาม Daylight Saving Time นั้นเกิดขึ้นในบางประเทศ ที่มีช่วงเวลากลางวันกินเวลายาวนานกว่ากลางคืน และแตกต่างกันไปตามที่ตั้ง รวมไปถึง ความใกล้-ไกล จากเส้นศูนย์สูตร

 

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศในโซนยุโรป ได้ปรับ Daylight Saving Time โดยปรับเวลาให้เดินถอยหลัง 1 ชั่วโมง

ดังนั้นตลาดยุโรปและตลาดลอนดอนจะเปิดช้าลงกว่าเดิม 1 ชม. ตลาดยุโรปเลื่อนเวลาเปิดทำการจากเดิม 13.00 น. เป็นเวลา 14.00 น. และตลาดลอนดอนจาก 14.00 น. เป็น 15.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย

ขอให้เพื่อนๆ เทรดเดอร์วางแผนการเทรดให้ดี และเทรดในช่วงที่ตลาดยุโรปเปิดเป็นต้นไป จะสามารถทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะช่วงตลาดลอนดอนเปิด ซึ่งเป็นตลาดหลักที่มีปริมาณการซื้อขายที่สูงที่สุด หรือมีสภาพคล่อง (Liquidity) สูงสุด ทำให้กราฟเคลื่อนไหวเร็ว สามารถเก็บกำไรตามแผนเทรดได้ในระยะเวลาที่สั้นและง่ายขึ้น

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.