เดิมพันจากการแข็งค่าขึ้นของคู่สกุลเงิน EUR/CHF

วันนี้เป็นวันที่เหมาะสมที่สุดในการขายคู่สกุลเงิน EUR/CHF


 

ธนาคารกลางของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้เปลี่ยนสำนวนและนักลงทุนได้มีการรวบรวมความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับจุดยืนทางตลาดของสกุลเงินฟรังก์ หลังจากที่จบการประชุมธนาคารแห่งชาติประเทศสวิสเซอร์แลนด์ก็ได้ปล่อยดอกเบี้ยเงินฝากแบบคงที่ โดยตั้งแต่การประเมินผลล่าสุดของนโยบายการเงิน ค่าเงินฟรังก์ ของสวิสฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโร แต่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ โดยรวมแล้วการพัฒนานี้ช่วยลดขอบข่ายการปรับเพิ่มของค่าเงิน ดั้งนั้นจึงแนะนำให้เดิมพันจากการแข็งค่าขึ้นของคู่สกุลเงิน EUR/CHF

 

The Central bank of Switzerland was able to change the rhetoric and investors have kept their opinions regarding the Franc positions on markets. After the end of the meeting, the National Bank of Switzerland left the deposit rate unchanged. Since the last evaluation of the monetary policy, the Swiss franc weakened against the euro and rose against the dollar. Overall, this development helps to reduce in some extent a significant revaluation of the currency. So, it is recommended to bet on increasing of EUR/CHF now.

The conditional inflation forecast was slightly revised upwards in comparison with June due to the situation with the exchange rate.

According to economists, the Swiss franc remains as a mostly important safe haven currency even in comparison with the Japanese Yen.

In addition to the decreasing of the franc against the euro, the Swiss national bank is clearly satisfied with the fact that the economy of the eurozone is recovering before the elections in Italy. The upcoming elections in Italy will most probably bring a new uncertainty to the eurozone.

 

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.